“GRUPO

Llicència Cinematogràfica J-1788 – 576650 OSUNA CINECAS compleix amb les normatives i registres legals necessaris com a exhibidor i distribuïdor cinematogràfic, condició aquesta imprescindible per a la realització de projeccions de cinema.  Qualsevol altre format o empresa sense aquests registres és il·legal, sent responsable subsidiari l’Organisme contractant.

TALLERS DE CINEMA EN COL·LEGIS

  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com

OSUNA CINECAS et portem el cinema al teu col·legi. Ens encarreguem d’aportar el material necessari per a la visualització de la pel·lícula educativa: la pantalla, el projector, sistema de so, els dossiers informatius i la psicòloga especialitzada. A més anirà personal tècnic qualificat per a la correcta instal·lació, projecció i desarmat dels equips. Educació eficaç, innovació Els audiovisuals educatius són un recurs eficaç que captiva alumnes i professors, que permet contemplar amb major realisme l’entorn i generar coneixements adaptats als diferents nivells educatius. L’objectiu principal és l’aprenentatge de l’estudiant, que el coneixement adquirit sigui realment significatiu, que sigui una veritable construcció i que li serveixi per aplicar-lo en diferents experiències de la seva vida. Per a això és necessari assentar els seus coneixements previs, per aconseguir la construcció dels nous. L’alumne participa a la realitat recreada, prenent una actitud positiva a l’aprenentatge. La interactivitat que es genera entre el coneixement i els nens activa l’interès, motivació i record a llarg termini.A més, es pretén acabar amb l’actitud passiva i amb la falta de motivació i interès dels estudiants cap a l’aprenentatge tradicional. Paper del docent Un cop més el paper del docent és fonamental perquè el procés d’ensenyament-aprenentatge compleixi la seva fi. Serà el docent l’encarregat d’acoblar la pel·lícula a la unitat vista, sent un recurs final aclaridor dels conceptes. És important que la projecció de la pel·lícula, basada en una determinada unitat temàtica sigui visionada després d’haver impartit a classe aquesta lliçó, ja que si no han estat estudiats prèviament, els alumnes es perdran per la quantitat de conceptes inclosos en l’esmentat film. La funció que desenvolupa aquest tipus de suport didàctic, no és simplement il·lustrar o exemplificar amb imatges i diàlegs un determinat concepte o procés, sinó la immersió dels estudiants en aquesta realitat per potenciar el record. La utilització d’aquests cicles de cinema a les aules permetrà al docent desenvolupar una lliçó més participativa i mantenir un estil de comunicació no autoritari. Es tindrà un paper primordial per atendre les necessitats educatives, ja que es mostra el context general, la comprensió global i el panorama complet, a més d’integrar i conduir les intervencions, sintetitzant, reconstruint i desenvolupant els temes que vagin sorgint.