TÚNEL DE VENT

Experimenta la sensació de volar dins d’un corrent d’aire ascendent a 220 Km/hora en el TÚNEL DE VENT. Una vegada estas en el TÚNEL DE VENT, cal intentar adoptar la posició més aerodinàmica possible, per a oferir menys resistència a l’aire: braços i cames relaxats, cap el més alta possible i moviments molt suaus i lents.

  • WWW.osuna.uvestudio.com
  • WWW.osuna.uvestudio.com
  • WWW.osuna.uvestudio.com
  • WWW.osuna.uvestudio.com
  • WWW.osuna.uvestudio.com

Vols sentir la sensació de caiguda lliure a 220 km/h??

Compleix amb uns alts marges de seguretat per a poder orientar els simuladors a un mercat objectiu ampli, com són nens de 5 anys d’edat fins a adults que no excedisquen d’un pes predeterminat (100 Kg).