Simulador de moto

OSUNA et presenta els seus SIMULADORS DE MOTO. Aprén a conduir al volant de les nostres motos per circuit urbà o carretera!!!

  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com

Jugadors a partir de 5 anys d’edat. Atracció preparada per personalitzar l’activitat amb publicitat ; guiada per monitors especialitzats. Estem especialitzats en la realització de campanyes de prevenció viària en zones d’oci , festes populars i coaching empresarial.

REALITZACIÓ EN COL·LEGIS I INSTITUTS

  OSUNA s’encarregarà d’aportar el material necessari per a la simulació i realització dels cicles d’educació viària: simuladors, pantalles, sistema de so, els dossiers informatius i el professor especialitzat. A més anirà personal tècnic qualificat per a la correcta instal·lació, projecció i desarmat dels equips. És habitual la col·laboració de la Policia Local de cada població en la realització d’aquests cicles. Els col·legis només hauran d’aportar la sala per a la xerrada i el pati del centre. En el cas que no disposin d’una sala gran, podem adaptar i condicionar les instal·lacions esportives cobertes o una altra sala de similars característiques com a saló de reunions, d’actes, aules, gimnàs, etc. Per això el nostre personal s’encarregarà d’organitzar l’espai i adaptar-lo. Un cop realitzada la simulació, el professor podrà avaluar la millora del tema tractat. Disposem de la totalitat de la logística necessària per realitzar la producció de l’esdeveniment a nivell tècnic i humà, incloent transport i muntatge d’infraestructures.

EDUCACIÓ

  Els estudis realitzats per mesurar l’impacte educatiu, han demostrat l’eficàcia de l’aplicació dels SIMULADORS DE CONDUCCIÓ en el procés d’aprenentatge i en la prevenció d’accidents. El factor humà és un dels que més influeixen en aquest tipus d’accidents: circular a una velocitat excessiva, que disminueix la capacitat del conductor per reaccionar davant d’imprevistos o les distraccions, com la utilització del mòbil o encendre una cigarreta mentre conduïm. Els SIMULADORS DE MOTO estan pensats per utilitzar-se amb un programari de formació viària, o per a exhibicions i captació de públic i clients potencials. Gràcies a tots aquests elements podem conduir aquest simulador com si estiguéssim al comandament d’un vehicle real. El motiu d’aquest excepcional resultat s’atribueix a la predisposició dels alumnes i públic quan se’ls comunica la utilització de simuladors amb seqüències en què se senten identificats. El fort impacte visual quan comença la simulació, és un estímul prou poderós com per evitar la distracció durant la xerrada informativa impartida per la Policia Local de cada població i / o els nostres professors especialitzats, sent percebut per tant com un estímul sensitiu emmagatzemant els records en la memòria sensorial. Queda demostrat també com a través dels simuladors els alumnes podrien limitar les distraccions habituals a l’aula. Sense atenció, els estudiants no poden desenvolupar el procés d’aprenentatge adequadament. És un fort reclam en fires de vehicles, ral·lis, exhibicions esportives, setmanes culturals, prevenció d’accidents, alcohol i drogues al volant.