Urban rally car simulator

OSUNA et presenta el seu URBAN RALLY CAR SIMULATOR; un simulador de cotxe a escala 1:1 amb moviment real i efecte derrapatge.

  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com
  • www.osuna.uvestudio.com

Pot acompanyar-se de 5 simuladors cockpit de menor grandària amb pantalles de 32″. Els nostres simuladors estan adaptats per a esdeveniments basats en prevenció d’accidents. Activitat guiada per monitors especialitzats; ideal per a centres comercials, ajuntaments i empreses privades.